Tag Archives: Rendeletek

Lakástámogatás

T E R V E Z E T Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(……) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: I. fejezet 1. A rendelet célja 1.§ A rendelet célja Kiskassa község népességmegtartó erejének

Read More