Augusztusi hírlevél

Egy igen sikeresnek mondható VIII. Fényfesztiválon vagyunk túl. Köszönhető a kiállító művészeink csodálatos alkotásainak a lakosság összefogó erejének és a szponzoraink támogatásának. Jó volt ismét megtapasztalni a faluban rejlő közösségi erőt, a tenni akarást a segítő szándékot! Igaz az időjárás sokszor mostohán bánt velünk. Ennek ellenére sem adták fel a focicsapatok a meccset. Gratulálok kitartásukhoz! Köszönet minden segítő szorgos kéznek és köszönet a vendégeknek, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel! Köszönet illeti azokat is akik, azért jöttek el hozzánk, hogy színesítsék rendezvényünket, előadásaikkal, szolgáltatásaikkal! Büszke vagyok rá, hogy egy olyan falu polgármestere lehetek, ahonnan a vendég a lakosság összefogó erejének köszönhetően a jó hírünket viheti tovább. Ez csak ilyen összefogással lehetséges, melyet a rendezvény előtt-alatt tanúsított Kiskassa! Gratulálok mindenkinek, akinek ebben része volt és köszönöm!

Beiskolázási támogatás: Kiskassa Község Önkormányzata az augusztus 25-én megtartott testületi gyűlésen a következő határozatot hozta: Azok a kiskassai lakcímmel rendelkező tanulók, akik életvitelszerűen Kiskassán élnek, nappali tagozaton tanulnak, beiskolázási támogatásban részesülhetnek. A támogatást azok igényelhetik, akik a KLIKK által kiállított és befizetett csekkel tudják igazolni, hogy jogosultak a támogatásra. Az Újpetrére járó gyerekeknek nem kell iskolalátogatási igazolást csatolni a csekk mellé. Az általános iskolába járó diákoknak a csekken szereplő teljes összeget fizeti az Önkormányzat. Akik nem Újpetrére járnak általános iskolába azoknak iskolalátogatási igazolást kell mellékelni a csekk mellé. Középiskolai tanulmányokat folytató diákoknál a támogatás összege 10.000,-Ft/ diák, függetlenül a csekken szereplő összegtől. A középiskolásoknak a befizetett csekket és iskolalátogatási igazolást kell mellékelni a támogatáshoz. Azok a középiskolások igényelhetik a támogatást, akik első szakmájukra vagy érettségire készülnek és 2015. december 31-ig még nem töltik be a 20. életévüket. Akik szakma után mennek érettségire, illetve akik érettségi után szakmára azok már nem igényelhetik a támogatást! (Második középiskolai tanulmánynál nem jár.)
A támogatásra a kérelmeket 2015. október 15.-éig kell benyújtani a Polgármester felé! A kifizetés a beérkezett kérelmek után első körben szeptember 30-án, második körben október 31-én fog megtörténni! /Házhoz visszük./
A főiskolára, egyetemre járó gyerekek továbbra is igényelhetik a Bursa Hungarica ösztöndíjat. Kiskassa Önkormányzata ismét megújította csatlakozási szándékát az ösztöndíj-támogatással kapcsolatban.

Szeptember 26-án, szombaton 11 órai kezdéssel Kiskassa Község Önkormányzata nyugdíjas napot tart a helyi Kultúrházban. Minden kedves nyugdíjast nagy tisztelettel és szeretettel várunk a rendezvényre!

Szeptember 1-ével nem csak a diákok kezdik meg az iskolát, hanem a közmunkások is. Három embernek járt le a szerződése augusztus 31.-ével. Ebből kettőt sikerült beiskolázni és egy FHT támogatásban részesülőt is. Így szeptembertől 2 fő raktárosi képzésre fog járni egy pedig textilipari készítő szakmát végezhet el. A képzés alatt képzési támogatásban fognak részesülni a dolgozók. A STARTosok folytatják a kerti bútorok készítését egész február 29-ig. Akik igényeltek a házuk elé padot vagy virágládát mostantól lassan ki tudjuk elégíteni a kéréseket. A virágládákkal és padokkal kapcsolatban az a kérésünk, mivel az önkormányzat a cseresznye pácot használja, így aki elé került már pad-láda és a későbbiekben fel szeretné majd újítani, akkor ezt a színt használja az összkép további elnyerése céljából, vagy kérje ez ügyben az önkormányzat segítségét! Mert az igen csicsásan mutatna, ha valaki elkezdené akár zöldre, kékre vagy bármely más színre átfesteni, ami nem illik bele az összképbe. Mivel ez utcafrontot szépítő program, ez úgy lesz valóban szép, ha mindenhol egyforma a szín, független az adott ingatlan színétől.

Akik részt vettek a legutóbbi falugyűlésen, azok emlékezhetnek rá elhangzott, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be az önkormányzat fenntartásába tartozó belterületi úthálózat felújítására. Sajnálattal közöljük, hogy a minisztériumban úgy döntöttek ez a pályázat nem nyert. Pedig igencsak indokolt lett volna a kátyúkat beaszfaltozni és az egész úthálózatra egy felületkezelő réteget húzni. Amennyiben ez az út így marad és továbbra is a nagyteherbírású gépek közlekednek rajta, nem sokáig marad meg ez a minőség. Ebből kifolyólag Kiskassa Önkormányzata úgy döntött, hogy a kátyúzást elvégezteti önerőből és 3,5 t súlykorlátozó táblát fog kihelyezni a belterületi útra. Természetesen lehet majd behajtási engedélyt kérni, mely a közszolgálati gépekre (szippantós autó, kukás autó) és a katasztrófa elhárítására (tűzoltó, stb.) vonatkozó járművekre lehet érvényesíteni. Továbbá a lakosnak a téli tüzelő illetve építőanyag szállítása esetén. Ezeket a behajtási kérelmeket ingyenesen állítja ki az önkormányzat. A további igénylők (pl. mezőgazdasági gépek), akik végképp nem akarják használni az elkerülő földes utakat, csak díj megfizetése ellenében kaphatnak behajtási engedélyt. Az így beszedett díjak az úthálózatunk felújítására lesz visszaforgatva. Az erre vonatkozó engedélyek kiállítása önkormányzati feladatkör lesz. Az engedély nélküli behajtók szigorúan büntetve lesznek!

Szeptember 1-ével változás történt a védőnő személyében! Krémerné Németh Hajnalka elköszönt tőlünk augusztus végével, aki helyettesítette a nyugdíjba vonuló Gerlachné Novák Ágnest. A meghirdetett védőnői állást a négy községben szeptemberi kezdéssel Pusztáné Andresz Ildikó fogja ellátni.