Online véleményezés

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.
Tel.: 72/377-001. Fax: 72/377-055.
Email: hivatal@ujpetre.hu
F E L H Í V Á S

Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete társadalmi
vitára bocsátja a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. A tervezettel kapcsolatban véleményt nyilvánítani a jegyzo@ujpetre.hu email-címre, illetve Spánné Csalos Beáta jegyzőhöz eljuttatott levélben lehet 2016. március 1-ig.
Újpetre, 2016. február 16.
Spánné Csalos Beáta sk.
jegyző