Júniusi hírlevél

Június 5-én a megújult Pécsi Állatkertben voltunk a gyerekekkel és a felnőttekkel. Igaz az időjárás nem nagyon kedvezett nekünk, de ennek ellenére egy szép délutánt töltöttünk el az állatkertben.

 

Június 22-én megtartottuk az éves aktuális falugyűlésünket a kultúrházban. A lakosság részéről nem volt nagy az érdeklődés. Lehet, hogy ez betudható a pont akkor kezdődő focimeccsnek vagy az érdektelenségnek, jobbik esetben az elégettségnek J. A közmeghallgatás alkalmával ismertetve lett a költségvetés a beruházások, pályázatok, közmunka, rendezvények stb. A testület még mindig elsődlegesnek tartja a beosztó gazdálkodást „jó gazda módjára” . Fontos célul tűzte ki Kiskassa jó hírének öregbítését, a falu rendezettségét. Természetesen ezek a dolgok leghatékonyabban csak a lakosság összefogásával valósíthatók meg, közös összefogással tudunk csak szép környezetet varázsolni magunk köré. Már akkor szebbé tettük a települést, ha lekaszáljuk a füvet, lemeszeljük a homlokfalat, lefestjük a kerítést.

 

Kiskassán is egyre több a közérdekű munkások száma. A törvényhozók előszeretettel alkalmazzák ezt a büntetési módszert a törvényszegőkkel szemben. Még mindig nem kedveljük az ilyen jellegű dolgozókat, de nem tudunk a törvény ellen menni. Az ő értelmezésükben ez a fajta büntetés példaértékű. Szerintünk pedig az lenne példaértékű, ha egyáltalán nem lenne ilyen jellegű munkás. Akkor joggal mondhatnánk, hogy magatartásunkkal is öregbítjük Kiskassa jó hírét. De sajnos az ilyen esetekben hiába igyekszik a lakosság java része példamutató magatartást tanúsítani, ha mindig van egy-két olyan ember, aki csorbítja a jó hírünket a rossz cselekedeteivel.

 

Az idei kirándulás is nagyon jól sikerült. Megnéztük Egerszalókon a sódombot, tettünk egy Egri sétautat, Aggteleken lehűsítettük magunkat a barlangba, másnap az „éjszakai pihenő után” megnéztük Szinpetribe a Szalamandra völgyet és a világ legnagyobb könyvét, majd Szilvásváradon a Szalajka völgybe fejeztük be a kirándulást. Kellemesen elfáradtunk. Köszönjük mindazoknak, akik velünk tartottak a kirándulásra!

Lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről:

A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan nagykorú magyar  állampolgárra,

 1. aki Kiskassa község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, vagy
 2. akinek lakóhelye nem Kiskassa község közigazgatási területén van, de Kiskassán kíván letelepedni és lakóhelyet létesíteni.

(2) A támogatásban részesíthetők köre:

30 év alatti

 1. a) házasok,
 2. b) élettársi kapcsolatban együtt élők,

amennyiben vállalják, hogy 3 éven belül  legalább egy gyermeket vállalnak.

Az a), b)  pontban megnevezett pályázók csak együtt költözés esetén részesülhetnek támogatásban.

3.§ (1) A támogatás forrása az önkormányzat éves költségvetésében e célra elkülönített összeg.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás).A támogatás egy alkalommal vehető igénybe.

(3) Pénzbeli támogatás vehető igénybe Kiskassa község közigazgatási területén

 1. a) új vagy használt ház vásárlására,
 2. b) új lakóház építésére.

(4) A támogatás összege 500.000,-Ft. Támogatás kizárólag per-, igény- és tehermentes lakás vásárlásához adható.

4.§ Támogatásban részesülhet az a pályázó akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum 250 %-át.

5.§ Nem adható támogatás azon pályázónak

 1. a) ) akinek – és a vele együttköltöző családtagjai bármelyikének – Kiskassa község közigazgatási területén egy adott lakóingatlan összesen 50 %-ot meghaladó arányban van a tulajdonában a kérelem benyújtásának időpontjában,
 2. aki résztulajdon megvásárlásához kéri a támogatást,
 3. aki az építési hatóság szakvéleménye alapján műszakilag nem megfelelő vagy lakhatatlan házat vásárol,
 4. aki a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan tényt, körülményt, adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt jelentene, valamint lényeges tény, adat vonatkozásában az önkormányzatot megtévesztette,
 5. aki a Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartozójától, továbbá az élettársától vagy élettársa közeli hozzátartozójától vásárolja a lakást.

6.§ (1) A támogatásra irányuló kérelmeket évente egy alkalommal lehet benyújtani Kiskassa Önkormányzatához az erre a célra rendszeresített űrlapon.