Márciusi hírlevél

Tavalyi évben-októberben leültünk a gazdálkodókkal egy kerekasztal beszélgetésre a Kiskassai Önkormányzati fenntartású belterületi út terhelhetősége végett. Három alkalommal próbáltunk egyezségre jutni, aztán a kátyúzást mégiscsak az Önkormányzat költségvetéséből kellett kigazdálkodnia a testületnek. Természetesen a beszélgetések alkalmával el lett mondva a gazdálkodóknak, erről határozat is született, hogy ebben az esetben ki fogjuk helyezni a súlykorlátozó táblát az utunkra, mert azt nem tudjuk felvállalni, hogy a későbbi terhelések végett ismét tönkre megy az út. Ez nem is okozott fennakadást egészen addig a pillanatig, míg el nem kezdődtek a tavaszi földmunkák. Figyelmen kívül hagyva az 5 t táblát továbbra is jöttek a gépek mindaddig, míg a lakosok (dolgozók) fel nem hívták a figyelmüket a traktorosoknak, hogy bizony nem igazán szabályos behajtani ekkora tömeggel az útra. Gondolom nem kell hosszan ecsetelgetnem, hogy ez milyen reakciót váltott ki. Igen, lehet szidalmazni ebben az esetben a polgármestert a képviselőtestületet az egész falut, lehet fenyegetőzni, jelzőket használni. De amikor az úthibák javítását kellett kifizetni senki nem sietett segítségünkre. A polgármestert és a képviselőtestületet azért választotta a lakosság vezetőknek, hogy a lehető legjobb döntést hozzák meg annak érdekében ami a település javát szolgálja. Mi ezzel nem „háborút” akartunk elindítani, és nagyon sajnáljuk, ha valaki ezt személyes sértésnek veszi, de gondoljon bele, hogy fordított esetben ő mit cselekedett volna. Apropóként szeretném megjegyezni, hogy minden földterület földes úton  megközelíthető, és mivel  a földeken dolgoznak a gépek nem hiszem, hogy ez olyan nagy akadályozás lenne, hogy azt az ötszáz métert, amit eddig Kiskassa belterületi útján tettek meg, most földesen kell megtenniük. Köszönöm mindenki szíves megértését!

 

2016.04.18-án hétfőn tavaszi lomtalanítás lesz. A szolgáltatást a Dél-Kom  Nonprofit Kft. végzi. A lomokat az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára, zsákokba vagy dobozokba rakva. Lomtalanítás alkalmával nem helyezhető ki: építési törmelék, állati tetem, zöldhulladék, akkumulátor, gumiabroncs, festékes doboz. A lomtalanítással együtt lesz a lakossági hulladékelszállítás is, tehát ebben az időben a kukákat is ki lehet rakni a szokásos módon.

 

A konditerembe megérkezett az új kondi gép. A gépet Pécsről a Fitness-Vital Kft-től rendeltük meg. A fiatalok mindenkit nagy tisztelettel várnak, akik szeretnék izmaikat erősíteni. A terem minden nap 17-22 óráig van nyitva, felelős vezetők: Nagy Tibor és Ifj. Lőrincz Zoltán. Az ifjúság nagyon szépen rendben tartja a konditermet, sokat dolgoznak azon, hogy úgy nézzen ki mint ahogy egy edzőteremnek ki kell néznie.

Április 16-án szombaton tartjuk a Költészet napját a Tudás Koronája Könyvtárunkban. Verseket lehet kérni a könyvtárosunktól (Edinától). Kicsik és nagyok egyaránt készülhetnek versekkel. Minden versmondó díjazva lesz. Mivel ez a szombat a hónap harmadik szombatja és a Plébános Úr minden harmadik szombaton tart misét Kiskassán (ha közbe nem jön neki valami), akkor a versmondás előtt elmennénk a misére és utána 15:30-kor kezdődik a szavalás. Itt zsűrinek ismét felkérjük a nyugdíjas klub tagjait, ők döntsék majd el, hogy ki mondta legszebben a verset.

 

Majálisra is készülünk. Május 1. vasárnap tartjuk a Kiskassai Kultúrházban 10 órai kezdéssel. Készülünk új játékokkal, melyre csapatokat lehet szervezni. Szeretnénk főzőversenyt is hirdetni, amihez minimum 6 fős csapatokat kell összeállítani. A főzéshez sertés lapockát biztosít az Önkormányzat. Akik majáliskor főzni szeretnének a Kultúr udvarban, azok április 25-ig jelezzék felém, hogy a húst be tudjuk szerezni. Mindenkit, akik szeretnének egy kellemes napot eltölteni nagy tisztelettel várunk!

 

Kiskassa község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével Kiskassa Önkormányzata szerződést kötött Magyarbóly Nonprofit Kft-vel. Többek között azért esett rájuk újra a választás, mert a meghirdetett pályázatra nem is volt más jelentkező erre a tevékenységre.

A közszolgáltatásra az igényt a  72/456-115-ös telefonszámon kell bejelenteni.

A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására – azokban az esetekben, ahol a rendszeres elszállításra a szolgáltatást igénybe vevővel szerződést kötött – a szerződésben meghatározott napokon, illetve megrendelés esetén annak regisztrálását követő 3 munkanapon belül köteles.

Jelen szerződés megkötésekor érvényes közszolgáltatási díj, mely magában foglalja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését: 1050,-Ft/m3+áfa.

 

Sokan kérdeztek a tűzgyújtással kapcsolatos rendeletünkről, amit kötelező volt meghozni. Emlékeztetőül:

A kerti hulladékot pénteki napokon 9 órától 16 óráig lehet égetni. Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen, a saját telken, illetve az azt határoló közterületen lehet égetni, ahol az égetés kárt nem okoz….bővebben lásd 2015. Áprilisi Hírlevél!