Category Archives: Rendeletek

Előzetes hatásvizsgálat

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7766. Újpetre, Kossuth L.u.113. Tel.: 72/377-001. Fax: 72/377-055. Email: jegyzo@ujpetre.hu Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján A rendelet-tervezet címe: Kiskassa Község Önkormányzata Képviselőtestületének ……/2016.(……) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Társadalmi-gazdasági hatása: Kiskassa község polgármestere kezdeményezte a fenti rendelet megalkotását.

Read More

Online véleményezés

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7766. Újpetre, Kossuth L.u.113. Tel.: 72/377-001. Fax: 72/377-055. Email: hivatal@ujpetre.hu F E L H Í V Á S Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete társadalmi vitára bocsátja a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. A tervezettel kapcsolatban véleményt nyilvánítani a jegyzo@ujpetre.hu email-címre, illetve Spánné Csalos Beáta jegyzőhöz eljuttatott levélben

Read More

Lakástámogatás

T E R V E Z E T Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(……) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kiskassa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: I. fejezet 1. A rendelet célja 1.§ A rendelet célja Kiskassa község népességmegtartó erejének

Read More