Februári hírlevél

Február közepén, a farsangi mulatságon Kiskassa is elűzte a telet. Egy nagyon jól sikerült rendezvényen vagyunk túl. A kicsik és nagyok egyaránt beöltözhettek farsangi maskarába, mely külön-külön lett díjazva. A zsűri a nyugdíjas klub tagjaiból tevődött össze, az ő elbírálásuk alapján lettek díjazva a jelmezesek. Láthattunk a kicsik között katicabogarat, varázslót, házaspárt, közmunkást stb. A nagyok között Apostolt, műtős teamet, mennyasszonyokat. A tombolasorsoláson nagyon sok tombolatárgy került kisorsolásra. Ezúton köszönjük a tombola-felajánlásokat.

 

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei:

Szociális segítés keretében: takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben, mosás, vasalás, bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás, ruhajavítás, tüzelő behordása a kályhához, télen hó eltakarítása síkosság-mentesítés, de csak a lakás bejárata előtt, a gondozott kísérése.

Személyi gondozás keretében: információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás, az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.

Gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere, inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása kezelése, haj arcszőrzet ápolása, száj fog és protézis ápolása, körömápolás, bőrápolás, folyadékpótlás, étkeztetés, mozgatás ágyhoz kötött esetében, decubitus megelőzés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje, gyógyszer kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás és vércukor mérés, hely és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése.

A házi gondozás igényelhető, Vezmárovics Jenőné , Erzsikénél. Az igénylő egy pontozási rendszeren fog átesni és az alapján lehet eldönteni, hogy jogosult-e a gondozásra, ha igen akkor azon belül melyik típusára.

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXXII. törvény értelmében a család- és gyermekvédelmi szolgálatot Kiskassán Végváriné Belovai Zita látja el. Minden csütörtökön 10-11 óra között érkezik a faluba, az orvosi váróteremben várja azok érkezését, akiknek segítségére lehet gyermek- és családvédelem ügyben. Akinek gyermekpszichológusra, fejlesztőpedagógusra van szüksége, ebben is kérheti a családgondozó segítségét. Továbbá Szociális Intézményben való elhelyezkedés lehetőségében. Szívesen segít rokkantsági és nyugdíjaztatási papírok kitöltésében is.

Kiskassa Község   Önkormányzatának  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: Lakhatási támogatás.

A rendelet célja Kiskassa község népességmegtartó erejének fokozása, a lakónépesség számának növelése, a községben született, itt élők, vagy letelepedni szándékozó személyek és családok Kiskassai lakáshoz és lakóhelyhez jutásának elősegítése az önkormányzat támogatásával.

A támogatásban részesíthetők köre: 30 év alatti, házasok vagy élettársi kapcsolatban együtt élők, életvitelszerűen Kiskassán laknak és vállalják, hogy a támogatás felvétele után 3 éven belül minimum egy gyermeket vállalnak.  A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás egy alkalommal vehető igénybe. Kiskassa község közigazgatási területén új vagy használt ház vásárlására, új lakóház építésére.

A támogatás összege 500.000,-Ft. Támogatás kizárólag per-, igény- és tehermentes lakás vásárlásához adható.

Amennyiben a megállapodás megkötésétől számított 10 éven belül az önkormányzat tudomására jut, hogy a kedvezményezett az önkormányzat félrevezetésével kapott támogatást, vagy a támogatott elköltözik, azt egy összegben, a vissza nem térítendő támogatás igénybevételétől számítva a mindenkori Pkt. szerinti kamattal növelten kell visszafizetni az önkormányzat felhívásától számított 30 napon belül. A támogatással kapcsolatban bővebb információ a Polgármestertől kérhető!

 

Március 12-én, szombaton 16 órai kezdéssel Nőnapi ünnepséget tartunk a Kiskassai Kultúrházban. Műsorral és vacsorával várjuk a Hölgyeket és Urakat. A dolgozók egy vidám színdarabbal készülnek erre a napra. A műsor után vacsora, majd a Hölgyek köszöntése. Érdeklődés esetén hajnali háromig bál. A bál alkalmával az italfogyasztás „batyus”.

 

Zöld pont hulladékgyűjtő udvar, Pécs, Postagalamb u. 3. Nyitva tartás: hétfőtől-szombatig 7-15 óra között.  Beszállítható hulladékok típusa fajtája: Nem veszélyes hulladékok: papír, műanyag, üveg, fém, elektronikai hulladékok, építési törmelék, zöldhulladék, bútor-lom, gumiabroncs, elhasznált növényi olaj. A BIOKOM Nonprofit Kft. által üzemetetett lakossági hulladékudvarokban csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő, előre szelektált hulladékok befogadására nyílt meg. A hulladékudvar szolgáltatásait kizárólag csak magánszemélyek vehetik igénybe. A hulladékudvarban a hulladékok leadásához szükségesek: A hulladékkezelési szerződés szerinti partnerszám. A legutóbbi időszak hulladékkezelési számlájának befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási megbízás másolata).