Előzetes hatásvizsgálat

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
7766. Újpetre, Kossuth L.u.113.
Tel.: 72/377-001. Fax: 72/377-055.
Email: jegyzo@ujpetre.hu
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselőtestületének ……/2016.(……) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Társadalmi-gazdasági hatása:

Kiskassa község polgármestere kezdeményezte a fenti rendelet megalkotását. A rendelet célja Kiskassa község népességmegtartó erejének fokozása, a lakónépesség számának növelése, a községben született, itt élők, vagy letelepedni szándékozó személyek és családok kiskassai lakáshoz és lakóhelyhez jutásának elősegítése az önkormányzat támogatásával.

Költségvetési hatása: van. Erre a célra az önkormányzat a költségvetésében egy meghatározott összeget biztosít.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: van. Az új támogatási formával egy ügyintéző munkája növekszik.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: szükséges a község népességmegtartó erejének fokozása miatt.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
– személyi: nincs újabb feltétel
– szervezeti: nincs újabb feltétel
– tárgyi: nincs újabb feltétel
– pénzügyi: nincs újabb feltétel

Újpetre, 2016. február 16.

Spánné Csalos Beáta
jegyző