Januári hírlevél

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a parlament módosította a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvényt, és annak értelmében 2015. március 1-től megszűnnek bizonyos ellátások, illetve átkerülnek az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz.
A rászorultság alapján járó pénzbeli ellátásai közül megszűnik a
– a rendszeres szociális segély,
– a lakásfenntartási támogatás
Ezt azt jelenti, hogy annak, akinek a tavalyi évben megállapítottunk lakásfenntartási támogatást, az 1 évig kapja, viszont idén benyújtott kérelmek alapján csak február 28-ig lehet lakásfenntartási támogatásban részesülni.
Továbbra is megmaradna:
– az időskorúak járadéka,
– a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
– az ápolási díj.
Új ellátási formaként jelenik meg az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. Az az aktív korúak ellátására jogosult személy részesülhet majd ebben a támogatásban, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
– egészségkárosodott személynek minősül, vagy
– 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani.
A fent említett ellátásokat már nem az önkormányzat jegyzője állapítja meg és nem az önkormányzat fizeti ki, hanem a járási hivatal állapítja meg és folyósítja. Az önkormányzat képviselő-testület – a szociális törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – a szociális törvény alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként települési támogatást állapíthatna meg.
A kötelező segélyek körén kívüli további támogatásokról, segélyekről tehát az önkormányzat szabadon dönthet majd. Települési támogatás nyújtható majd a helyi rendelet szerint:
– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
– a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
A pénzbeli ellátásokon kívül a járási hivatal természetbeni ellátásként
– alanyi közgyógyellátást, illetve normatív közgyógyellátást, valamint
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot is megállapíthat.
Az önkormányzatok számára a törvény 2015. február 28-áig ad határidőt a települési támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására.
Jövő év szeptember 1-jétől ugyancsak megszűnne a gyámügyi törvény alapján nyújtható óvodáztatási támogatás arra hivatkozásul, hogy 2015. szeptemberétől bevezetik gyermekek hároméves korától kötelező óvodáztatást.
Spánné Csalos Beáta
jegyző

2015-ös költségvetés Kiskassa vonatkozásában: Az idén működési támogatásra 6.270.970 Ft-ot kaptunk. Ebből kell kigazdálkodnunk a közvilágítást 928.000,-Ft/év. Nyugdíjfizetési kötelezettség: 1.250.000,-Ft/év. Szemétszállítási díj: 1.200.000,-Ft/év. Temetőfenntartás, közüzemi számlák (kultúrház, orvosi rendelő, könyvtár, teleház, konditerem, polgármesteri hivatal, stb. Ezen épületek fenntartására szintén egymillió forint körüli összeggel lehet számolni éves szinten, pedig nagyon spórolósan bánunk az energia használattal! Kirándulás, rendezvények, homlokzat felújítási pályázat, szintén egymilliós nagyságrendet képviselnek éves szinten. A működési támogatás mellé az állam ad még települési szociális támogatást: 3.025.000,-Ft/év. Ennek a terhére lehet majd számolni a megszűnő lakásfenntartási támogatás helyett nyújtható települési támogatást, rászorultsági alapon a gyógyszertámogatást, rendkívüli segélyt, beiskolázási támogatást. Természetesen a helyi szociális rendeletben leszabályozott kereteken belül. Csak azok részesülhetnek települési támogatásban, akik a rendeletben leszabályozott kritériumoknak megfelelnek, életvitelszerűen a bejelentett lakcímen laknak! Ha valaki kimatekozza, akkor ez a támogatás , ha leosztom a 262 fő kiskassai lakossal, akkor fejenként 11.546,- Ft jutna egy főre éves szinten. Ebből is látszik, hogy ez az összeg nem sok mindenre elég, ezért igen szigorúak a szabályok is!
A polgármester és a képviselők tiszteletdíja maradt a tavalyi alakuló ülésen a törvény által meghatározottak szerint. Bizonyára mindenki előtt ismeretes, hogy a kistelepülések polgármestereinek tiszteletdíja alacsonyabb, mint a közmunkások fizetése.

Szeretnénk újra beindítani a nyugdíjas klubbot. 2015. 02.14. szombat 16 órakor nagy tisztelettel várjuk a nyugdíjasainkat a nyugdíjas klubba egy barátságos találkozóra.

2015.02.28. 17 órai kezdéssel Szilasi Tamás előadás sorozta a Kiskassai kultúrházban. Minden érdeklődőt nagy tisztelettel várunk!

2015.01.15-én, 71 éves korában elhunyt Szalai Jánosné, Mikulárik Teréz.
Ott pihensz ahol már nem fáj semmi, s nyugodalmadat nem zavarja senki,
Életed elszállt, mint a virág illat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag!