Februári hírlevél

Sokan feltették a napokban a kérdést, ezért ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kiskassa Önkormányzata nem a DRB Banknál vezeti a számláját. A kifizetések zökkenőmentesen teljesítve lesznek. Természetesen ilyenkor megrendül a bizalom a pénzintézetek felé, és joggal kérdezzük, hogy jó helyen vagyunk-e? De sajnos ezeket a dolgokat nem láthatja/tudhatja az ember előre, reménykedünk, hogy a többi pénzintézet nem jut erre a sorsra!

Március elsejével 8 fő startos és 3 fő közfoglalkoztatott kezdi meg a munkát Kiskassán. A startosoknak 1 évig, a közfoglalkoztatottaknak 6 hónapig tart a foglalkoztatatása. A 3 fő közfoglalkoztatottnak valószínű OKJ-s képzésen is részt kell venni a szerződés időtartama alatt. Erről beszéltünk azon összejövetelen, ahol össze lett hívva az összes FHT-s, hogy jelöltessék magukat OKJ-s képzésre, mert ezzel nagyobb esélyük van bejutni a közfoglalkoztatásba. Akik nem nyertek felvételt a most induló programban, azok ne is reménykedjenek abban, hogy a következő körben lesz esélyük bekerülni, ugyanis nincs következő lehetőség. Ennyi volt az összes létszámkeret, mint mondtam évről-évre kevesebb létszámot adnak. Akiknek az idén kell leigazolniuk a munkával eltöltött 30 napot a Járás felé, azok igyekezzenek megtalálni a forrást, hogy ezt hol tudják megszerezni, az adott lejárati nap előtt, mert ha nem teszik, bizony ellátmány nélkül maradhatnak! Ha már egy nappal később igazolják a ledolgozott napokat az is kizárást eredményez a Járási Hivatalnál, ugye ebben már nem tud besegíteni az Ancsa és a helyi Polgármester sem, ott nekünk már nincs jogosultságunk! Lazanov Anna az Újpetrei Közös Hivatal ügyintézője mindenkinek kiküldte a nyomtatványt, hogy kinek mikor jár le a rendelkezési idő, kérem mindenki keresse elő a papírját és tartsa az időpontot!!!

Március 7-én 16 órára Nőnapi megvendégelésre invitáljuk a kiskassai hölgy lakosokat a kultúrházba! Tisztelettel várjuk a Hölgyeket!

Március 15-én a könyvtár szervezésével „össznépi” Nemzeti Dal szavalására hívjuk a lakosokat 15 órára a Polgármesteri Hivatal elé. Aki szeretne a rendezvényen részt venni a résztelek egyeztetése végett keresse a könyvtárosunkat, Szabó Istvánné, Edinát. Mindenkit tisztelettel várunk!

Kéményseprő ipari közszolgáltató 2015-ös ütemterve Kiskassára vonatkozóan: március 29-31, június 18-22. A szolgáltatással kapcsolatban hívható, Leikauf Tibor, kéményseprő, 72-414-711,72-414-774 telefonszámokon.

Március 21-én 17 órakor Szilasi Tamás előadássorozata a kultúrházban. Előadó: Aranyosi Gábor, téma: Magyarok nyomában.

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2015. (II.16) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól:
Az már mindenki számára ismeretes, hogy nagyon sok minden változott az év elejével. Például a lakásfenntartási támogatás megszűnik, helyébe a települési támogatás lép. A lakásfenntartási támogatást mindaddig fizetjük a jogosultnak, ameddig a jogosultsága szól. Ha lejár a jogosultság pl. május 30-án, akkor júniusban a települési önkormányzathoz adhat be kérelmet a kérelmező az alábbi feltételekkel:
Az önkormányzat lakhatási támogatást nyújt annak a személynek, akinek egyedülálló esetén a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,-Ft. Családban élő esetében az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 100%-át (28.500,-Ft. )
A családban élő személyeknek csak azok számítanak, akik ténylegesen, életvitelszerűen az adott lakásban élnek, nemcsak oda vannak bejelentve. A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege:
-egyedülálló esetén: 2000,-Ft
-két fős háztartás esetén: 2000,-Ft
-három fős család esetén: 3000,-Ft
négy fős család esetén: 4000,-Ft
-öt fős család esetén: 5000,-Ft
A lakhatási támogatási kérelemhez csatolni szükséges a közüzemi számlákat és a keresetigazolásokat. Lakhatási támogatást nem utalunk közüzemeknek (e-on, víz gázszolgáltató).
Továbbá rászorultsági alapon igényelhető települési támogatás keretén belül gyógyszertámogatás az alábbi feltételekkel: Egyedül élő esetén a jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,-Ft) családban élő esetében az öregségi nyugdíjminimum 200%-át (57.000,-Ft) nem haladhatja meg az egy főre eső jövedelem.
Az eseti gyógyszertámogatás összege a kiváltandó recept/receptek meghatározott gyógyszerek ellenértéke. A gyógyszertámogatás az újpetrei Boróka Gyógyszertár részére, számla ellenében történik. Más gyógyszertárral gyógyszertámogatás kifizetésével kapcsolatban nem állunk szerződéses kapcsolatban. Akinek ilyen jellegű igénye van, bővebb felvilágosításért forduljon az illetékes polgármesterhez, képviselőtestülethez. Keresetigazolás/jövedelemigazolás bemutatása itt is szükségeltetik a támogatás kifizetéséhez!
Temetési segély összege maradt az adható 30.000.-Ft.
Beiskolázási segély ugyan úgy lesz, ahogy volt a bevált szokás. Általános iskolásoknak a teljes összeget átvállalja az önkormányzat, középiskolásoknak az első szakma, vagy érettségire készülőknek 10.000,-Ft/tanuló.